Title / Description
Leicester, Robert Dudley of: Vertooch ende Remonstrantie by de[n] Doorluchtigen hoochgeboren Robert Graue van Leycester, Baroen ... Capiteyn Generael der vereenichde Prouincien : ghedaen aenden Staten Generael der seluer, vergadert binnen der stadt Dordrecht, ter presentie van den Rade van State. Den vij. September Anno, 1587. Stilo [...]. Dordrecht : Canin, 1587