Titel / Beschreibung
Leicester, Robert Dudley of: Sekeren Brief ghesonden by den Doorluchtigen Hoochgeborenen Robert Graue van Leycester, Baroen ... Capiteyn Generael der vereenichde Prouincien : neffens de Remonstrantie by hem aen den Generalen Staten ghedaen den vij. September, Anno 1587. aenden Hoofden ende Regeerders vande steden der gheunieerde [...]. Dordrecht : Canin, 15