Title / Description
Missiue ghemaeckt op den naem van Schoudt, Burgermeesteren, Schepenen, ende Raeden, der Stadt Utrecht, ende ghesonden aen de Staten van Hollandt. Utrecht : Corneliszoon, 1587