Title / Description
Korte Verthooninge Van het Recht, By den Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollant ende West-Vrieslant, van allen ouden tyden inden voorsz Landen gebruyckt, [...] : [... Gedaen tot Haerlem, den xvj. Octobris xvC. seven-en-tachtigh. ... Ter Ordonnantie vanden Staten van Holllant. ...]. [S.l.] : [S.l.], 1650