Title / Description
Corte verthoninghe van het Recht byden Ridderschap Eedelen, ende Steden van Hollandt ende Westvrieslant van allen ouden tijden in den voorschreuen Lande [...] : [... Ghedaen tot Haerlem ... Ter ordonnantie vanden Staten van Hollandt. ...]. Rotterdam : Mullem, 1587