Titel / Beschreibung
Vermaninge Ende waerschouwinge van die vande Gerechte der Stadt Leyden aende Burgerey ende Innewoonderen der zelver Stede mitter clocke af gelezen opten [...] : Iegens T'bouxken twelc onlangs uyt gecomen is mitten tijtel van verontschuldinge van Jacob Valmaer, Cosmo de Pescarengijs etc. Leyden : Raedthuys, 1587