Titel / Beschreibung
Trovhertighe vermaninghe Aende verheerde Nederlantsche Provintien: Ende het alghemeyne eynde ende voornemen des Spaengniaerds, t'welck is d'oprechtinghe [...] : Midtsgaders hunne Resolutie over dese Nederlanden: Dienende der Vereenighde tot een goede ende ghetrouwe waerschouwinghe ende opwaeckinghe / Door een lief-hebber des Nederlandschen vryheyds voor-ghestelt [i.e. Jacobus Taurinus]. [S.l.] : [S.n.], 1586