Titel / Beschreibung
Naerder Verclaringhe van[de] Staten van Hollandt, waer by int corte verthoont wort, dat de Poincten by henluyden aen zijne Excie. binnen Dordrecht versocht, [...]. Delf : Hendricxs, 1587