Title / Description
Veronschuldinghe van Jacob Valmar, vanden Capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas de Maulde sone vanden Heere van Mansart : te Leyden openbaerlijck onthalst, ende van den anderen die met hemlieden belast zyn, zoo vele elcken aengaet. Aenden Doorluchtighen ende Hoochgheboren [...]. Utrecht : Corneliszoon, 1587