Title / Description
Vaerachtich verhael|| van tgene, dwelck aengaet die Rebellie ende|| opruericheyt vande gemutineerde Spaig-||naerden in Zeelant, : terstont nae dinnemmen van Ziricxzee, den Tweeden van Julio. Anno, M.D.LXXvj. [... Ghedaen te Brussele den tweeden dach vander maent van Augusto, Xve Lxxvj. [...]. Bruessele : van Hamont, 1576