Title / Description
Warachtich verhael Hoe dat de Edele Mogende Heeren Staten der vereenichde Provintien, onder het beleyt van zijne Princelicke Excellentie, met een heerlicke [...] : Alwaer ... verovert hebben de Schansse van Coxie, sinte Catheline, sinte Philippe, ende Isendijck, met noch ettelicke cleyne Schanssen ende Redouten. Middelburgh : Schilders, 1604