Titel / Beschreibung
Warachtighe Tijdinghe en[de] corte beschrijvinghe van Yrlant, twelck de Enghelsche Croone onderworpen is : Met een verhael wat de Yrische voor een volc is, hoe sy onder haren Overste[n] den Grave van Tyron haer in rebellicheyt stelle[n], en[de] van over vele [...]. Amsterdam : Claessz, 1599