Titel / Beschreibung
Warachtighe Relatie, overslach ende inhout der Krijchs-rustinghe ofte Armade, die Philippus Coninck van Spaignien op de Rivire by Lisbon de Hooftstadt [...] : Met welcke Armade den Hertoch van Medina Sidonia, als Capiteyn generael ende overste van s'Conincx weghen: Mitzgaders van alle Galeonen, Schepen, Lasten, [...]. Delff : Schinkel, 1588