Title / Description
Extract Wt Sekere Brieven Den 24. Meert 1588. Naden Olden stijl gheschreuen ende ghesonden aen een Edelman tot Breemen, trouwelyc wten Hoochduytschen ouergheset [...] / [Gerard Prouninck, genoemd van Deventer]. [S.l.] : [S.n.], 1588