Title / Description
Artyckelen|| Vande[n] Payse, Verbon-||tenisse ende Vnie, gemaeckt, besloten ende be-||vestight tusschen de Staten van Brabant, Vlaenderen, Ar-||toys e [...] : Representerende de Provintien vanden Nederlanden: Ende den Hoochgheboren Vorst ende Heere de Prince van Orangien, Grave van Nassou ... met de Staten van [...]. Delff : [S.n.], 1576