Titel / Beschreibung
Tractaet vande[n] Peys,|| gemaeckt ende gesloten, tusschen de Staten|| van dese Nederlande[n], vergadert binnen der Stadt|| van Bruessele. : Ende den Heere Prince van Orangien, Staten|| van Hollandt ende Zeelandt, mit heure geassocieerde. ende ghepubliceert opden achtsten dach van Nouembri. [...]. Bruessele : van Hamont, 1576