Title / Description
De Zugt Van Den Heere Raadpensionaris Johan de Witt, Tot zyn Vaderland en deszelfs Vryheid : Ter gelegenheid van twee Boekjes over's Mans Karakter in't licht gezonden, Uit Zyne Daaden Naagespoort / [Élie Luzac]. Te Leyden, : Ter Druk. van Elias Luzac, Jun., MDCCLVII.