Title

Spiegel Der Waarheid : Waar in, door de zamenspraak tusschen een Arminian, en een Patriot, vertoont en bewezen word de geledene schade van onze Republyk in de voorgande Oorlogen, [...] / [Ericus Walten]. t'Harderwyk, : Gedrukt voor den Auteur, M. D. CC. XXXIX.