Title / Description
Liiste, Vande Metale ende ysere Stucken, mette behoeften daer toe ghehoorende, als mede eenige Ammunitie van Oorloghe, 't welck verovert ende gekomen is [...]. 'sGraven-Haghe : Wouw, 1631