Title / Description
Grovvvel Der Vervvoestinghe Staende in de Heylighe plaetse: Dat is/ Claer ende warachtich Verhael vande voornaemste Mis-handelinghen/ Onbillijcke Procedueren [...] / [Bernardus Dwinglo]. Enghuysen : [S.n.], 1622
Content