Title / Description
Accoordt ende verdrach ghemaeckt, ende besloten op het ouerleueren va[n]der Stadt Haerlem Tnsschen [!] den Prince van Oraingien Graue van Nassou, &c. met [...] : Ghedaen den xxij. Januarij. Anno. M.D.LXXVJJ. Delft : [S.n.], [1577]