Title / Description
Munsters Discours Ofte t'Samen-sprekinghe, over de laetste tijdinge van Munster gekomen, tusschen een Fransman, Nederlander ende Spaengiaert : Fistula dulce canit volucrem dum decipit auceps. Dat is Door 't lieflijck Fluyten dit wel onthout, Vanght men vrye Vogelen in het Wout. Piscator ictus [...]. [S.l.] : [S.n.], 1646