Title / Description
Grovvvel Der Vervvoestinghe Staende in de Heylighe plaetse: Dat is/ Claer ende warachtich Verhael vande voornaemste Mis-handelinghen/ Onbillijcke Procedueren [...] : Eerste Deel / [Bernardus Dwinglo]. Enghuysen. 1622
Content