Title / Description
Deductie Van de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland, En Corps ter Vergaderinge van hare Hog: Mog: mondeling gedaen den 15. Augusti 1671. En Naderhand [...]. [S.l.] : [S.n.], 1671