Title / Description
Copie vander Acte van Acceptatie ouerghesonden by zyne Alteze, Excellentie, Raedt van Staten, ende Staten Generael, op de voorgaende Resolutie en[de] presentatie [...]. Ghendt : de Clerck, 1578