Title / Description
Sendbrief. In Forme Van Supplicatie aen die Conincklicke Maiesteyt van Spaengien: Van wegen des Princen van Orangien, der Staten van Hollandt ende Zeelandt, [...] : Aenwijsende den rechten Oorspronck van alle teghenwoordige beroerten in dese landen, om daerinne by syne C. Maiesteyt voorsien te moghen werden / Willem I, prins van Oranje. [Marnix van Sint-Aldegonde, Philips?]. Dordrecht : [S.n.], 1573