Title / Description
Luzac, Elie: Het Oordeel Over Den Heere Raadpensionaris Johan de Witt : Zo als het in het Werkje, genaamt de Zugt van den Heere Raadpensionaris J. de Witt tot zyn Vaderland en deszelfs Vryheid, uit zyne doaden nagespoort, vervat [...]. Te Leyden, : Ter Drukk. van Elias Luzac, Jun., MDCCLVII.