Title / Description
Alexander <Parma, Herzog, 1545-1592>: Copie Van eenen Brief, by den Prince van Parme, ghesonden aen de generale Staten vande[n] landen van herwaerts ouer tot Antwerpen vergadert zijnde: Ende [...] : vuyt den Walsche in Duytscher talen ouergeset. Antwerpen : Plantin, 1579