Title / Description
Verhandelin||ghe vande Vnie, Eeuvvich|| Verbont ende Eendracht.|| : Tusschen die Landen, Provincien, Steden ende Leden van dien hier naer benoempt, Binnen die Stadt Vtrecht gheslooten, ende ghepubliceert vanden Stadt-huyse [...]. Vtrecht : Henricksz, 1579