Title / Description
Ordonnantie ende Edict opt faict van de exercitie van beede de Religien : ghestatueert by Bailliu, Scepenen van beede de bancken, beede de Dekenen der Stede van Ghendt, by aduise van mynen Heere den Prince van Oraengnen, ende [...]. Ghendt : de Clerck, 1578