Title / Description
Openinghe ende Propositie ghedaen van weghen myne[n] Heeren de Bailliu, Schepenen van beede de Bancken, beede de Dekenen, Edelen ende Notabelen der Stede [...]. Ghendt : Manilius, 1578