Titel / Beschreibung
Ordonnantie ende artijckel brief ghestatueert by myne Heeren Schepenen van beede de Bancken, beede de Dekens, d'Edele en[de] Notable deser Stede van Ghendt, [...] : [... gheresolueert en[de] gheapprobeert ... den tweeden Augusti ...]. Ghendt : de Clerck, 1578