Title / Description
De Religions-vrede : Gheaccordeert ende gepubliceert binnen Antwerpen den xijen Junij, M.D.lxxix. Antwerpen : Plantijn, 1579