Title

Een warachtighe gheschiededenisse [!] die binnen de vermaerde Coopstadt van Brugghe in het Jaer 1582 ghebeurt is : veur dien dat Coninck Philips van Spanien wederomme nieuwe verraders ende Moorders gheheurt ende uutghezonden heeft, om den Hertoghe van Brabant, Ghelderlandt, [...]. Brugghe : Moerman, 15