Titel / Beschreibung
Een Christelijcke waerachtighe Waerschouwinghe en[de] wederlegginghe: Aller, die segghen, dat de Christenen moghen Verbondt maken metten ongheloouighe[n] in [...] : Ende voornamelijc teghe[n] een Boecxke[n], gheintituleert Waerschouwinghe aen alle goede Inghesetenen, &c. Nu onlancx van eenighe (wt het Hof) Liefhebbers [...]. [S.l.] : [S.n.], 1583