Titel / Beschreibung
Belydenisse des gheloofs vande Co. Majesteyt van Schotlandt : Gheordonneert ende gheconfirmeert inden Parlemente aldaer. Wt Schotscher sprake ghetrouwelijck ouerghesett ; Metgaders den Sendtbrief van een Coopman van [...]. [S.l.] : [S.n.], 1581