Title / Description
Een goet Aduijs, Opt stuck vande Vrede ende Oorloghe in dese Nederlanden / By een Edelman ende oprecht Lief-hebber zijns Vaderlandts ende der ghemeene Ruste, aen eenen zijnen goeden vriendt, by forme van Missijue, ouergheschreuen. [S.l.] : [S.n.], 1584