Title / Description
Cecil, William: D' Executie van Iustitie, Tot onderhoudinge van de publicke en[de] christelicke vrede in Engelandt ghedaen, teghen seker oproermakers ende aenhanghers vande [...] : sonder eenighe vervolghinghe der seluer, om eenige questien die de Religie aengaen, gelijck by de voorstaenders, en de gene die haer verraderye gonstich [...]. Middelburgh : Schilders, 1584