Titel / Beschreibung
Oranje-Nassau, Willem van: Apologie, ofte Verantwoordinghe Des ... Vorsts ende Heeren, Heeren Wilhelms van Godes ghenade Prince van Orangien, Graue van Nassau, ... ende Admirael, [...] : waer wt sal blijcken hoedanig dat sijn lasteringhen ende valsche beschuldiginghen in den voors. Ban begrepen. Ghepresenteert aen Myne Heeren de Generaele [...]. Leyden : Silvius, 1581