Titel / Beschreibung
Cort verhael. Van het Moordadich Feyt bedreuen tegen den persoon vanden doorluchtighen Vorst mijn Heere de Prince van Oraengien Graue van Nassau Marckgraue [...] : Midtsgaders zijne ghebedekens ende beloftenissen, oock mede de belijdinghen van de twee ghevanghenen als Anthonio de Venero ende pater Anthonis de Biechtvader [...]. Antwerpen : [s.n.], 1582