Title / Description
Copye des Sendtbriefs van mijnen Heeren Borghemeesteren ende Schepenen der stadt Antwerpen aenden Hoch bailliu, Voorschepen, Schepenen van beyde de Bancken [...] : Nopende de verhandelinghe van Peyse by hen met de Malcontenten voorghenomen. Antwerpen : Plantijn, 1584