Title

Vvaerschouwinghe aen alle goede Inghesetenen vanden Nederlanden, die tot beschermenisse vande vrijheydt van hunne Religie, persoonen, Preuilegien, ende [...]. [S.l.] : [S.n.], 1583