Title / Description
Supplicatie aen sijn Hoocheyt ende Heeren des Raets van State, overgegeven : 2. Tvveede supplicatie Aen sijn Hoocheyt/ ende Heeren des Raets van State/ ouergegeuen den/ vij. dach Julij/ byde Protestanten/ begherende te leuen nae de [...]. [S.l.]. [S.l.] : [S.n.], 1578