Title / Description
Supplicatie aen sijn Hoocheyt ende Heeren des Raets van State, overgegeven : [1]. Supplicatie Aen sijn Hoocheyt/ en[de] Heeren des Raets van State/ Ouergegeuen door de inwoonders deser Nederlanden/ welcke protesteren/ dat sy begeren [...]. [S.l.]. [S.l.], 1578