Title / Description
Verhandelinghe vande Vnie, eeuvvich Verbont ende eendracht : Tusschen die Landen/ Provincien/ Steden ende Leden van dien hier nae benoempt/ binnen die Stadt Utrecht ghesloten/ ende ghepubliceert vanden Stadt Huyse [...]. Utrecht : Henricksz, 1580