Titel / Beschreibung
Ordonantie en[de]|| rechte middelen aen|| allen liefhebbers des Va-||der lants/ ende aen alle vrome|| Soldaten die om vic-||torie vechten : Met vrome Crijchsknechte[n] samen Victorie vechte[n] / Per J. V. D. [i.e. Dousa, Janus de Oudere]. [S.l.] : [S.n.], [1579]