Title / Description
Boeten. Ordonnantie daer op van weghen de Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollant ende West-Vrieslant verpacht sal worden, de helft van het derde-paert [...] : I. ... innegaende den eersten Aprilis 1614. ende expirerende den lesten Septembris daer aen volgende ; [... Des t'oirkonden is dese by de Gecommitteerden [...]. [S.l.] : [S.n.], 1614