Title / Description
Antwoorde van de generale Staten vande Nederlanden/ Op de propositie die henlieden is ghedaen van weghen de Keyserlijcke Maiesteyt/ by den deurluchtighen [...]. Antwerpen : Plantin, 1578