Title

Vande Keerssen. Ordonnantie van den Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, opten op-heve vanden Impost vande Keerssen, Roet ofte smeer, midtsgaders [...] : [... Des t'oirkonden is dese by de Gecommitteerden van den Heeren Staten ondergheteyckent, opten]. [S.l.] : [S.n.], 1614

Content