Title / Description
Op de Fruyten. Ordonnantie van den Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, waer na voor den tijt van een Jaer in de selve Landen sal worden betaeldt [...] : [... Des t'oirkonden is desen geteyckent by den Gecommitteerden van den Staten opten]. [S.l.] : [S.n.], 1614